State Leadership

Maulana Nurul Islam Mazar Bhuyana

JIH President, ASSAM (SOUTH)

Mr. Mohammad Rafeeq

President, Jamaat-e-Islami Hind, Andhra Paradesh

Maulana Rizwan Ahmed Islahi

JIH President, BIHAR

Mr. Shabbir Ahmed Khan

JIH President, CHHATTISGARH

Master Abdul Waheed

JIH President, DELHI

Mr. Abdul Waheed Khan

JIH President, GOA

Maulana Shakeel Ahmed Rajput

JIH President, GUJARAT

Mr. Abrar Ahmed

JIH President, JHARKHAND

Dr. Saad Belgami

JIH President, KARNATAKA

Maulana Abdul Azeez

JIH President, KERALA & ANDAMAN NICOBAR

Mr. Rizwan ur Rahman Khan

JIH President, MAHARASHTRA

Dr. Hamid Baig

JIH President, MADHYA PRADESH

Mr. Abdus Shakoor

JIH President, PUNJAB & Himachal Pradesh

Maulana Mohammad Nazimuddin

JIH President, RAJASTHAN

Mr. M.A. Mohammad Hanifa

JIH President, TAMILNADU & PUDUCHERRY

Maulana Hamid Mohammad Khan Sb.

JIH President, TELANGANA

Dr. Malik Faisal Falahi

JIH President, UTTAR PRADESH ( East)

Dr. Ahmad Azeez

JIH President, UTTAR PRADESH (West) & UTTARAKHAND

Maulana Abdur Rafiq

JIH President, WEST BENGAL